Tag Archives: Diễn đàn Logistics Việt Nam

Giám đốc quốc gia WB: “Chi phí logistics Việt Nam gấp đôi với các nước phát triển”

Ông Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Thế giới (WB) tại Diễn đàn Logistic Việt Nam 2017 - Ảnh: Quang Phúc.

Tính theo tỉ trọng GDP, chi phí logistics của Việt Nam là 18%, cao gần gấp đôi so với các nền kinh tế phát triển và cao hơn 4 % so với mức bình quân toàn cầu …