Doanh nghiệp xuất nhập khẩu thấp thỏm vì hãng tàu ngoại tự ý tăng phụ phí

“Theo thông lệ quốc tế, giá THC sẽ dành 80% để trả giá dịch vụ bốc xếp cho cảng nhưng tại Việt Nam mới trả được khoảng 40%. Thế nhưng, các hãng tàu tăng khoảng 3 lần so với giá điều chỉnh bốc xếp khiến các chủ hàng chịu nhiều thiệt thòi”.

Ông Phạm Quốc Long, Phó chủ tịch Hiệp Hội Đại lý, môi giới và dịch vụ hàng hải.

Hiện nay, các hãng tàu đang thu khoảng 10 loại phụ phí đối với hàng hóa tại cảng biển như: phụ thu phí THC, phụ thu chứng từ, phụ thu xăng dầu, vệ sinh container…

Theo đó, phí xếp dỡ (THC) là phụ phí xếp dỡ tại cảng được tính trên mỗi container và theo số lượng container hàng hóa của đơn vị gửi hàng nhằm chi trả cho việc xếp dỡ hàng tại cảng và được thu dựa theo từng loại container. Container 20 feet khô có mức phí trung bình khoảng 139 USD và 213 USD/container 40 feet; container 20 feet lạnh có phí THC khoảng 184 USD và 266 USD/container 40 feet lạnh. Ngay từ đầu năm 2024, các hãng tàu nước ngoài đã liên tục công bố tăng từ 10-20% phí THC đối với mỗi loại dịch vụ container.

Theo ý kiến của đại diện Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) và Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), Việt Nam có vị thế khác với hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa. Việt Nam cũng là nơi các hãng tàu đang tạo nguồn doanh thu lớn. Do đó, các hãng tàu cần thay đổi cách nhìn và tôn trọng thị trường Việt Nam, xem xét cẩn trọng trước các hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

Trước đây, Bộ Giao thông vận tải từng đề xuất đưa phụ thu giá THC vào danh mục hàng hoá, dịch vụ phải kê khai giá trong Luật Giá 2023 và nghị định thi hành nhưng chưa thuyết minh rõ sự phù hợp với quy định pháp luật về giá, pháp luật hàng hải và thông lệ quốc tế; sự cần thiết bổ sung dịch vụ này vào danh mục kê khai giá.

Về đề xuất phải áp thuế tiêu thụ đặc biệt cũng chưa có đủ thông tin, cơ sở để đánh thuế. Do vậy, cần được tiếp tục nghiên cứu, thu thập thông tin liên quan.

Bộ Tài chính đề nghị Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu xử lý kiến nghị của Hiệp hội đại lý, môi giới và dịch vụ hàng hải Việt Nam và Hiệp hội chủ hàng Việt Nam theo thẩm quyền. Bộ Tài chính sẽ tham gia theo chức năng, nhiệm vụ trên cơ sở đề xuất của Bộ Giao thông vận tải.

Trong thời gian tới, Cục Quản lý giá và Cục Xuất nhập khẩu sẽ tăng cường phối hợp, đồng hành cùng Cục Hàng hải Việt Nam để có những biện pháp quản lý chặt chẽ hơn, minh bạch cơ chế giá, phí, vấn đề thu giá THC tại Việt Nam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *