Khách hàng tiêu biểu

XLogis là phần mềm quản lý vận tải với những tính năng ưu
việt đã được nhiều công ty lớn của nghành vận tải sử dụng.

Công Ty TNHH MTV Tôn Đông Á Bình Dương

Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Gia Huy

Công Ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Minh Thành

Asia Pacific Logistics and Transportation JSC

Công Ty TNHH Vận Tải Sài Gòn Tân Cảng

Công ty Giao Nhận Vận Tải Tân Nam Chinh

Công Ty Cổ Phần Container Việt Nam

Công ty TNHH MTV Vận Tải Biển Ngôi Sao Xanh

Công ty TNHH Vận Tải Xuất Nhập Khẩu Song Long

Công ty TNHH TM DV Vận Tải Đại Lý Tàu Biển Bình An

Công ty TNHH TM Việt Tân

Công ty TNHH Giao nhận Hàng hóa Việt Công

Công Ty TNHH TMDV Vận Tải Phương Quốc Hùng

Công ty CP TM Vận Tải Chấn Phát

Công Ty CP Phát Triển DVTM Quốc Tế Đức Thắng

Công Ty TNHH Hàng Hải Quốc Tế Thái Bình Dương

Công ty CP Giao Nhận Vận Tải Ban Mai

Công Ty TNHH Giao Nhận Vận Tải An Khang Phú