Tuyên Quang đầu tư 10 tỷ đồng xây dựng Trung tâm Logistics

Một góc thành phố Tuyên Quang. Ảnh: Vũ Tuấn

UBND tỉnh Tuyên Quang vừa có Quyết định số 152/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Trung tâm Logistics (bao gồm mọi hoạt động liên quan đến vận tải, phân phối hàng hóa nội địa cũng như quốc tế) tại thành phố Tuyên Quang.

Một góc thành phố Tuyên Quang. Ảnh: Vũ Tuấn
Một góc thành phố Tuyên Quang. Ảnh: Vũ Tuấn

Mục tiêu của Dự án đầu tư xây dựng mới trung tâm logistics tại thành phố Tuyên Quang để đáp ứng yêu cầu cấp thiết về nâng cấp và mở rộng hạ tầng mạng lưới phục vụ phát triển dịch vụ thương mại điện tử, mở rộng các trung tâm khai thác chia chọn, từng bước nâng cao năng lực để tiến tới cung cấp các dịch vụ công đoạn trong chuỗi dịch vụ logistics và đáp ứng nhu cầu của khách hàng theo hướng chuyên môn hóa hoạt động vận chuyển, dịch vụ kho vận và các dịch vụ hậu cần khi tham gia chuỗi cung ứng hiện đại, hiệu quả, chuyên nghiệp.

Diện tích mặt bằng dự kiến sử dụng là 5.000 m2 (trong đó diện tích xây dựng là 2.200 m2; diện tích sân, đường nội bộ, cây xanh là 2.800 m2) tại tổ 26, phường Tân Hà. Tổng nguồn vốn đầu tư dự kiến 10 tỷ đồng.

Việc đầu tư, đền bù giải phóng mặt bằng sẽ được thực  hiện trong quý II/2017, dự kiến hoàn thành đưa vào vận hành sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ trong tháng 1/2018.

UBND tỉnh yêu cầu các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Tài chính; UBND thành phố Tuyên Quang, theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra chủ đầu tư (Bưu điện tỉnh Tuyên Quang – Tổng công ty Bưu điện Việt Nam) và giải quyết kịp thời những công việc liên quan đến dự án đầu tư theo quy định hiện hành của pháp luật. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, giám sát tiến độ thực hiện dự án; chủ động giải quyết các công việc liên quan theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý (nếu vượt quá thẩm quyền).

Thèn Hương / doingoai.tuyenquang.gov.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *