Tổng quan về Logistics

Tổng quan về Logistics

Hiện nay, thuật ngữ Logistics ngày càng được sử dụng rông rãi,  tuy nhiên, Logistics là một trong những số ít thuật ngữ khó dịch nhất. Logistics có thể được định nghĩa là một quá trình tối ưu hóa về thời gian và chi phí trong việc chuyển dịch hàng hóa hay thông tin liên quan tới khâu đầu vào (nguyên nhiên liệu vật tư) và khâu đầu ra (sản phẩm cuối cùng) từ điểm xuất phát tới điểm tiêu thụ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng; hiểu một cách đơn giản là dịch vụ giao, nhận và lưu trữ hàng hóa.

Tổng quan về Logistics
Tổng quan về Logistics

Hoạt động của Logistics cơ bản bao gồm:

Nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hải quan, các thủ tục giấy tờ khác, tư vấn khách hàng, giao hàng hoặc các dịch vụ khác có liên quan đến hàng hóa theo thỏa thuận với khách hàng .

Các dịch vụ của Logistics bao gồm:

Dịch vụ vận tải; dịch vụ kiểm tra và phân tích kĩ thuật, dịch vụ bưu chính, dịch vụ thương mại bán buôn, dịch vụ thương mại bán lẻ, bao gồm cả hoạt động quản lý hàng lưu kho, thu gom, tập hợp, phân loại hàng hóa, phân phối lại và giao hàng và một số dịch vụ hỗ trợ vận tải khác.Hiện nay, dịch vụ logistics đã ảnh hưởng đến nền kinh tế các quốc gia do tính tác động trực tiếp đến hầu hết các ngành sản xuất, dịch vụ khác trong xã hội, hơn nữa dịch vụ logistics còn xuất hiện với vị trí là công đoạn không thể thiếu của bất cứ quá trình sản xuất, kinh doanh nào và hiện hữu ở khắp mọi nơi như Vinatrans, Sotrans,…ở Việt Nam và trên thế giới như TNT, DHN, Maersk Logistics, NYK Logistics, APL Logistics, MOLLogistics…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *